Fællesskaber

Forestillede funktionelle fællesskaber

Enhver indvandring forårsager et kulturmøde, hvor immigranterne og dem, der bor i det samfund, de kommer ind i, finder ud af at leve indenfor samme geografiske område.

Projektet Velkommen Her? bygger på to grundlæggende antagelser – nemlig det nødvendige og naturlige kulturmøde, der opstår ved enhver indvandring, og på det faktum, at der i et samfund eksisterer en række forskellige fællesskaber, der enten opstår eller påvirkes netop af forskellige kulturmøder.

Det funktionelle fællesskab

Den franske sociolog m.m., Emile Durkheim, var en af de første, der behandlede samfundet som et funktionelt fællesskab. Han fremstillede samfundet som en enhed, hvor hvert individ bidrog med sin egen nyttige funktion.

Denne samfundsopfattelse betyder, at enhver, der bosætter sig i et land, nødvendigvis må finde sin plads i helheden – sin funktion. Det eksisterende fællesskab kan give den nyankomnes plads mere eller mindre frie rammer for at finde sin plads, men der vil altid ske en gensidig tilpasning – også selvom immigrantens funktion måske ender med at være at fungere som opposition til det eksisterende.

Emile Durkheim behandlede i sit arbejde fortrinsvis den sociale integration. Ved indvandring er integrationen både social og kulturel, fordi immigranter ofte bringer fremmede skikke med sig. Projektet Velkommen Her? undersøger vilkårene for og forløbet af sådanne integrationsforløb i historisk perspektiv.

Forestillede fællesskaber

På baggrund af den amerikanske antropolog Benedict Andersons undersøgelse af begrebet nationen og af nationalisme, kom han frem til at et fællesskab ikke nødvendigvis var geografisk, men at fællesskaber også kunne være forestillede og definerede på baggrund af religion, kultur, etnicitet el.lign.

I forbindelse med integration betyder ideen om forestillede fællesskaber, at man ikke bliver dansker af at bo i Danmark, og at man ikke nødvendigvis behøver at være dansker for at bosætte sig indenfor Danmarks grænser.

Samtidig betyder det, at det enkelte individ kan indgå i flere forskellige fællesskaber, og at nationaliteten blot er en af dem. Dette gør det relevant at undersøge, hvordan dannelsen af forestillede fællesskaber er foregået i forskellige integrationsforløb bl.a. for at afdække, hvilke fællesskaber der opstår og hvordan de udvikles og måske afvikles.

De mange fællesskaber

Da ethvert samfund er komplekst er den historiske virkelighed i projektet Velkommen Her? operationaliseret i fire forskellige overskrifter. Den første kategori omfatter de administrative rammer for indvandring – dvs. den politiske situation, de praktiske omstændigheder ved indvandringen, statsmagtens rolle, lovgivningen og demografien for de indvandrere.

Den anden kategori, projektet opererer med, er de fysiske og sociale forhold, som immigranterne møder i Danmark – dvs. først og fremmest familie-, arbejds- og boligforhold. Den tredje kategori har overskriften traditioner. Den dækker over de skikke, den enkelte gruppe medbringer og evt. fastholder. Den sidste kategori med overskriften livet i Danmark omhandler forskellige konsekvenser ved det kulturmøde, indvandringen forårsager.

Til sammen giver undersøgelsen af integrationsforløbene et billede af i hvilket omfang og hvordan de inviterede immigranter er blevet til danskere.