Bolig, arbejde og familie

Kinkelgård, Store Magleby.

Indkvartering
I de tre undersøgte tilfælde sørgede arbejdsgiverne for bolig til arbejderne med forskelligt resultat.

Foto: Uwe Bødevadt

Social integration
Immigranters familieforhold afgør behovet for social kontakt og dermed integrationsforløbet.