At administrere

Fremmedarbejdere på Århus Banegård, 1970erne. Foto: Uwe Bødevadt

Hvornår, hvor og hvor mange?
De tre historiske eksempler rummer forskelle i omgang og afgrænsning i tid og i sted.

Udkast til Polakloven 1908. Foto: Museum Lolland-Falster

Politiske rammer
Hollænderne blev mødt med positiv særbehandling, mens den senere politik fortrinsvis var ligestilling.

Udsnit af maleri af Zartmann af Christian II. Foto: Museum Amager

Statens rolle
De tre historiske situationer viser tre forskellige roller for statsmagten i fbm. arbejdsmigration.
En aftale mellem nationer
Arbejdsmigration berører både for det land, arbejderne rejser til, og det land, de kommer fra.

Polske arbejdere kommer til Gedser i 1920erne. Foto: Museum Lolland-Falster

På midlertidigt ophold
Både polske arbejdere og fremmedarbejdere var i begyndelsen kun midlertidigt i Danmark.