Love og regler

Industriel vækst o. 1970. Foto: Uwe Bødevadt

Højkonjunktur
Høj økonomisk vækst gav mangel på arbejdskraft i Nord- og Vesteuropa. Foto: Uwe Bødevadt.

København i begyndelsen af 1970erne. Foto:Uwe Bødvadt

Regler for arbejde og for socialt ansvar
Lovgivningen omkring fremmedarbejdere ændrede sig hurtigt i 1970erne. Foto: Uwe Bødevadt.

Foto: Uwe Bødevadt.

Dispensation
I 1970erne fandtes en række regler for dispensation for indvandrestoppet. Foto: Uwe Bødevadt.

1970erne. Foto: Uwe Bødevadt

En blivende arbejdskraft
Efter 12 måneder skulle arbejdstiladelsen forlænges eller arbejderen rejse hjem. Foto: Uwe Bødevadt.

1970erne. Foto: Uwe Bødevadt

Den typiske fremmedarbejder
Hovedparten af fremmedarbejderne var unge mænd med familie. Foto: Uwe Bødevadt.

Banegård 1970erne. Foto: Uwe Bødevadt.

Dansk fremmedarbejderpolitik
Dansk fremmedarbejderpolitik i 1970erne blev debatteret. Foto: Uwe Bødevadt.