I Hollænderbyen

Foto: Dragør Lokalarkiv

Amagerdragten - når klæder skaber folk
Folkedragterne fortalte meget om bæreren. Amagerdragterne havde nogle særlige træk.

Foto: Museum Amager

Floshatten - en hollandsk mode
Hollænderne på Amager var bl.a. kendetegnet ved deres særlige frisisk inspirerede dragter.