Privilegierne

Hollændere, kopi af kobberstik. Foto: Dragør Lokalarkiv

Kongens hollændere
I 1521 blev et antal hollandske bønder indviteret til Danmark for at bosætte sig på Amager.

Amagermand. Foto: Museum Amager

De privilegerede immigranter
Hollændernes fik meget gunstige forhold i Danmark både administrativt og økonomisk.

Udsnit af Zartmanns maleri. Foto: Museum Amager

Christian II's rollemodeller
Hvorfor inviterede kongen hollænderne? Var de dygtige landmænd eller politiske rollemodeller?

Foto: Museum Amager

Det selvstændige retssystem
Hollænderne fik lov til at "leve og dømme efter hollandsk ret". Således havde de eget retssystem.

Udsnit af den sidste schouts begraves. Foto: Museum Amager

Schout-styrets endeligt
I 1817 opgav hollænderne deres privilegier og efter næsten 300 år blev schout-styret nedlagt.