LAV EN DANSKER - Spørgsmål 1 af 24

Vidste du:

At hollænderne blev bedt om at rejse hjem efter Christians II’s fald i 1523. I 1547 fik de privilegier af kong Christian III.
 

DA HOLLÆNDERNE KOM TIL DANMARK

Egentlig var det meningen, at hollænderne skulle have beboet hele Amager som kongens gæster, men de 184 hollændere endte med at bo i Store Magleby, der fik navnet Hollænderbyen.

De hollanske bønder var kendt for deres evne til at dyrke grøntsager. I deres privilegier fra 1547 blev de pålagt at levere varer til hoffet. Nogle historikere har fremhævet, at Christian II især inviterede hollænderne som forbillede for danske bønder. Hollænderne bidrog på den måde med viden til Danmark.
Skal indvandrere med særlig viden have særlige vilkår i Danmark?
  • Det er okay at give særlige vilkår til immigranter med særlig viden for at hjælpe dem til at blive en del af samfundet.
  • Det burde være frit for enhver, at bosætte sig i Danmark, så længe man kan klare sig selv. Det afhænger ikke af viden.
  • Immigranter, der nyttige for Danmark på den ene eller anden måde bør gives særlige vilkår - de er her jo som en særskilt gruppe med et bestemt formål.
  • Indvandrede grupper bør indgå på lige vilkår med danskere og ikke stilles bedre, bare fordi de har en speciel viden
  • Det ved jeg ikke.